STUDENTSKI RADOVI diplomski

 

Način suradnje

Studenti koji žele kod mene pisati diplomski rad trebaju mi se javiti najmanje 3 mjeseca prije namjeravanog polaganja diplomskog ispita. No, poželjno je da mi se jave već početkom akademske godine, a za izradu ozbiljnog diplomskog rada potrebno je oko 6 mjeseci.

Tekstovi moraju biti pisani isključivo na računalu i u word dokument formatu, a redovito mi ih se mora dostavljati na pregled nakon svakog napisanog poglavlja. Tekstovi mi se dostavljaju u prilogu elektronske pošte. Tekstove s primjedbama vraćam na isti način studentu koji nastavlja raditi na njima ne brišući oznake mojih bilježaka, koje ja sam obrišem nakon što sam zadovoljan ispravcima.

 

 

Za bolje snalaženje i razumijevanje teksta o diplomskim radovima svakako pročitajte kako se pišu seminarski radovi.

  

Izgled i struktura diplomskog rada

 

U osnovi se pri pisanju diplomskog rada treba držati istih načela kao i pri pisanju seminarskog rada.

Razlika je dakako u opsegu. Opseg diplomskog rada treba biti oko 50 autorskih kartica.

Prije početka pisanja diplomskog rada potrebno je napraviti nacrt rada s radnim naslovima osnovnih dijelova i poglavlja koje će rad sadržavati. Kasnije se radni naslovi preimenuju tako da budu u skladu sa stvarnim sadržajem

Osim toga kod diplomskog se rada, zbog opsega, interpretacija i kritički osvrt isprepleću unutar jedinstvene cjeline. Pored toga što je već rečeno za seminarski rad, za diplomski bi rad valjalo dodati sljedeće:

Sadržaj – za razliku od seminarskog, diplomski rad treba imati sadržaj u kojem se navode dijelovi i poglavlja, te njihove početne stranice. Sadržaj se piše na kraju, ali u radu dolazi ispred teksta

Sažetak i ključne riječi – na početku teksta diplomskog rada trebaju biti sažetak na hrvatskom jeziku opsega pola do jedne autorske kartice, te ključne riječi. Na kraju teksta trebaju biti sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku

Uvod – iako ga je moguće napisati i nakon interpretacijsko-kritičkog dijela, uvod dolazi na početku teksta. U njemu je preporučljivo naznačiti:

 

 • cilj rada,

 • nacrt,

 • metodologiju, i

 • očekivani zaključak.

 

Interpretacijsko-kritički dio – sadrži sustavno izlaganje problema - postavke i argumentaciju - te kritičke opaske o njima. Od studenta se ne očekuje da izmišlja objašnjenja problema, već naprotiv, da što točnije obavijesti o postavkama i argumentima autora koji su pisali o tom problemu, a onda, ako može i želi, što se posebno cijeni, smije dati i svoj kritički osvrt. Pri tome valja voditi računa o sustavnosti, tj. da se problemu pristupa postupno i da se o svakom aspektu problema iznose različita i relevantna mišljenja.

Posebnu pozornost treba posvetiti nazivlju. Nazivlje od početka do kraja rada mora biti ujednačeno. Samo pri citiranju drugih autora postupa se doslovno, ali čim se pređe u prepričavanje treba koristiti ustaljeno nazivlje, osim ako ne postoje posebni razlozi da se koristi naziv nekog od autora, ali onda takav treba stavljati u navodnike.

Zaključak – kao i kod seminarskog rada treba biti kratak i sadržavati samo konačne postavke i pretpostavke iz kojih su one izvedene. Dakako, s obzirom na širinu problema i korištene literature, zaključak će biti opsežniji nego kod seminarskog rada.

Navedena djela; Literatura; Bibliografija – Najmanje što se o korištenoj literaturi mora navesti to su cjeloviti bibliografski podaci o djelima (knjige, članci i ostalo) iz kojih su korišteni navodi u diplomskom radu. U tom slučaju radi se o navedenim djelima.

Korisno je međutim uz to navesti i druga djela na koja se pisac diplomskog rada oslanjao pri pisanju rada, iako ih u radu nigdje ne navodi. Tada je riječ o literaturi.

Bibliografija sadrži bibliografske podatke relevantnih dijela o nekom problemu, neovisno o tome je li ih pisac bibliografije čitao ili ne. U diplomskom se radu bibliografija ne očekuje, osim ako bi to bila tema diplomskog rada.

 

Izgled korica i 1. stranice

 

 

 

          SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

          UČITELJSKI FAKULTET  

          - Odsjek za učiteljske studije

 

 

  

 

 

 

FILOZOFIJA ODGOJA
PAVLA VUK-PAVLOVIĆA

 

Diplomski rad

 

 

 

 

 

Mentor:                                     Diplomant:

  Prof. dr. sc. Milan Polić            Sofija Radić

 

 

Zagreb, lipanj 2007.

 

 

 

  

1. AUTOR

       

     Ime i prezime: Sofija Radić

     Datum i mjesto rođenja: 01.12.1983.

     Učiteljski studij

     Godina upisa: 2003.

     Broj indeksa: 34-2003-12

 

 2. DIPLOMSKI RAD

 

FILOZOFIJA ODGOJA
PAVLA VUK-PAVLOVIĆA

 

     Broj stranica: 35

     Broj bibliografskih jedinica: 14

     Broj grafičkih prikaza: 6

     Broj tablica: 5

  

     Sastav povjerenstva pred kojim se diplomski rad brani

    

    

    

     Datum obrane rada:

     Ocjena:

     Potpis članova povjerenstva:

 

 

  

 

Važno!

Osim u tiskanom obliku (3 primjerka) diplomski rad mora biti predan i na CD romu (ili DVD).

 

Bilješke (fusnote) u diplomskom radu

Bilješke ispod osnovnog teksta služe isključivo za usputne komentare, dodatne obavijesti i slične sadržaje koji su važni ili korisni za razumijevanje osnovnog teksta, a ne želi se njima opterećivati osnovni tekst.

Stoga bibliografskim podacima nije mjestu u bilješkama ispod teksta nego u bibliografskim bilješkama iza navoda u tekstu i u cjelovitom obliku na kraju rada. Kako se to radi prikazano je na stranici o seminarskim radovima.

 

Tehnički podaci o tekstu

Margine: 2,5 cm

Tip slova: Times New Roman

Veličina znakova osnovnog teksta: 12

Razmak redova: 1,5

 

Veličina znakova u naslovu: 16

Veličina znakova u podnaslovima: 14

Isticanja u tekstu: kurziv (iznimno masno)

 

Poželjan opseg sažetka: 1500 znakova

U sažetku se ukratko:

 • opisuju svrha i ciljevi rada,

 • izlaže teorijsko-metodologijsko polazište,

 • priopćuju temeljne odrednice teksta,

 • navode najvažniji rezultati, istraživanja i zaključci.

Preporučljivo je sažetak pisati impersonalno.

Iza sažetka treba navesti do 10 ključnih riječi.

 

POZOR

Svako preuzimanje dijelova teksta mora bit u obliku navoda, označeno navodnicima i popraćeno bibliografskom bilješkom (vidi seminarski radovi). Uz preuzete tablice, dijagrame i sl. treba navesti izvor s pripadajućom bibliografskom bilješkom. Prepisivanje će biti kažnjeno u skladu s Pravilnikom o studiju.

 

 

 

  

 

 

 

Teme diplomskih radova

u akademskoj godini 2009./2010.

 

 • Vrijednosno i spoznajno u odgoju

 • Odgoj i kiberstvarnost

 • Čemu alternativne škole?

 • Odgoj i strasti

 • Tradicionalni i suvremeni spolni odgoj

 • Masovni mediji i odgoj

 • Politika i odgoj

 • Etika i odgoj

 • Žene i školstvo

 • Odgoj u dokolici i za dokolicu

 

Pored navedenih tema, studenti mogu i sami predložiti temu diplomskog rada.